Sprekersbureaus

  CommGres congresbureau | Marga Groot Zwaaftink

Geef een korte beschrijving van je bedrijf.
CommGres congresbureau heeft een passie voor inspirerende congressen. Zoekt altijd sprekers met een bijzonder verhaal, die dat met passie weten te brengen op een B2B congres!
Waarin onderscheiden jullie je van andere sprekersbureaus?
Wij denken inhoudelijk mee met onze klanten over de opzet van het programma, werkvormen, sprekers, onderwerpen etc.
Wat is jullie doelgroep? Naar wat voor mensen of verhalen zijn jullie vooral op zoek?
Verhalen over motivatie, ondernemen, hoe het onmogelijke toch gelukt is!
Waar zijn jullie NIET in geïnteresseerd?
Sprekers die vertellen wat hun bedrijf doet, iedereen zonder passie.
Wat voor tips kunnen jullie geven aan mensen die graag contact met jullie willen?
Vertel mij wat jij als titel en omschrijving op de uitnodiging van een congres zou zetten waardoor jij denkt dat ik daardoor meer deelnemers aantrek.
Was je in 2012 ook al op de Bijzondere Verhalen Beurs?
Nee, dit is mijn eerste keer.

  Stichting CERES | Nikolet Zwart en Jolande ter Borg

Geef een korte beschrijving van jullie bedrijf.
CERES® daagt vrouwen uit tot discussie over ons toekomstig voedsel. Vrouwen hebben namelijk een cruciale rol bij het bereiken van globale voedselzekerheid. CERES® bouwt voort op wat al bestaat: sterke netwerken die vrouwen in het noorden verbinden met vrouwen in het zuiden. 
Waarin onderscheiden jullie je van andere sprekersbureaus?
CERES heeft als focusgebieden: voedselzekerheid, voedselverspilling, duurzame voeding en de invloed van vrouwen
Wat is jullie doelgroep? Naar wat voor mensen of verhalen zijn jullie vooral op zoek?
Vrouwen met kennis en ervaring op de hiervoor genoemde gebieden.
Waar zijn jullie NIET in geïnteresseerd?
CERES heeft een duidelijke focus op de hierboven genoemde gebieden, dus sprekers over andere onderwerpen zijn niet bij CERES aan het goede adres.
Wat voor tips kunnen jullie geven aan mensen die graag contact met jullie willen?
Bekijk zorgvuldig de website www.ceres.cc, zodat je kunt inspelen op de behoefte van CERES.
Waren jullie in 2012 ook al op de Bijzondere Verhalen Beurs?
Nee, dit is de eerste keer. 

  ZijSpreekt | Marga Miltenburg

Geef een korte beschrijving van je bedrijf.
ZijSpreekt is hét sprekersbureau voor vrouwelijke deskundigen. Directeur en initiatiefnemer Marga Miltenburg is zelf jarenlang actief als dagvoorzitter en wil met dit bureau meer vrouwen op de voorgrond laten treden op congressen en symposia. Het doel: op podia en in de media een evenwichtiger beeldvorming tot stand brengen. ZijSpreekt beschikt over een ruim bestand (400) van deskundige vrouwen op vele vakgebieden. ZijSpreekt bemiddelt hen als spreker op congressen en symposia of deskundigen die als gast kunnen optreden in praatprogramma's op radio en televisie. Daarnaast organiseert ZijSpreekt trainingen voor een Sprankelende Presentatie.
Waarin onderscheiden jullie je van andere sprekersbureaus?
We richten ons uitsluitend op vrouwelijke sprekers.
Wat is jullie doelgroep? Naa wat voor mensen of verhalen zijn jullie vooral op zoek?
We willen diversiteit in het aanbod sprekers bieden. We zien dus graag een grote verscheidenheid aan deskundigheid, sprekers op vele terreinen. Afhankelijk van het onderwerp/de deskundigheid zien we graag dat de sprekers een compact verhaal houden en hiermee hun gehoor/publiek enthousiasmeren, motiveren, inspireren, aanzetten tot nadenken, raken. Daarbij letten we ook op een sprankelende presentatie.
Waar zijn jullie NIET in geïnteresseerd?
Moeilijk te zeggen, laat eerst maar zien.
Wat voor tips kunnen jullie geven aan mensen die graag contact met jullie willen?
Bereid je verhaal goed voor. Vermijd lange intro's, begin direct en zorg voor een pakkende slot.
Was je in 2012 ook al op de Bijzondere Verhalen Beurs?
Nee, dit is mijn eerste keer.

Heb je een bijzonder verhaal?

 • Heb je een boek-idee?
 • Ben je spreker of wil je dat worden?
 • Wil je jouw verhaal/boodschap in de media delen?

Zoek je bijzondere verhalen?

 • Uitgevers
 • Sprekersbureaus
 • Redacties van kranten, tijdschriften, RTV
 • (Free-lance) journalisten
 • Literair agenten

Ondersteun je mensen met bijzondere verhalen?

 • Drukkerijen
 • Vormgevers/ DTP-ers
 • Fotografen
 • Editors
 • Presentatie trainers/ achterflap coaches
 • Media platforms
 • Vertalers